www.ip-sa.pl
tel: +48 323022901
email: info@ip-sa.pl

INTER PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 68/70 lokal 26
NIP 6312516395
REGON 24051856700000
Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000274114 przez SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

Struktura organizacyjna Spółki.
Zarząd:

Prezes Zarządu – Łukasz Niedbał
Wiceprezes Zarządu – Aleksander Czarnożyński
Członek Zarządu – Grzegorz Krupiński
Członek Zarządu – Remigiusz Wydrzyński

Akcjonariat